Cyfrifon Corfforaethol

Cyfrifon ar gyfer Busnesau, elusennau, unig fasnachwyr a grwpiau gwirfoddol.

Mae Aelodaeth Corfforaethol ar gyfer sefydliadau yn hytrach nag unigolion.

Gall busnesau, elusennau, unig fasnachwyr a grwpiau gwirfoddol ddod yn aelodau corfforaethol a rhoi arian yn y cyfrif gyda'r Undeb Credyd.

Bydd symiau sy’n cael eu buddsoddi yn cael yr un gyfradd ddifidend ag aelodau unigol.

Drwy roi eich arian mewn cyfrif gyda ni, yn hytrach na Banc y Stryd Fawr, gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich arian yn helpu’r gymuned leol.

Os hoffai eich sefydliad agor Cyfrif Aelodaeth Corfforaethol gydag Undeb Credyd Cambrian, chysylltwch â ni ar 0333 2000 601 i siarad ag aelod o’n tîm.

Rhybudd: Gall ad-daliad hwyr achosi problemau ariannol difrifol i chi. I gael help gyda'ch cyfrif, cysylltwch â'n tîm ar 0333 2000 601 neu ewch i www.cambriancu.com. I gael cyngor ariannol ewch i www.moneyhelper.org.uk