Diweddariadau

  Faint allwch chi ei fenthyg?

  Gwnewch gais am fenthyciad heddiw gyda chyfraddau llog sy'n addas i chi!

  Borrow between £200 - £2,500 @ 42.6% APR
  Uchafswm y benthyciad :
  Uchafswm hyd y benthyciad :

  £

  Term

  Ad-dalu pa mor aml
  £
  APR
  42.6%
  #Ad-daliadau
  Cyfanswm
  £
  APR
  42.6%
  #Ad-daliadau
  Cyfanswm
  £
  APR
  42.6%
  #Ad-daliadau
  Cyfanswm
  £
  APR
  42.6%
  #Ad-daliadau
  Cyfanswm

  At ddibenion darluniadol yn unig y mae’r cyfrifiannell hon, i roi crynodeb i chi, y benthyciwr o gost bosib y benthyciad. Ni all Undeb Credyd nag unrhyw un o’i staff fod yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriadau. Sylwer mai dim ond rhoi dyfynbris dangosol y mae’r cyfrifiannell hon a gall ad-daliadau go iawn amrywio.

  Ein Benthyciadau

  Ein Benthyciadau

  Boed yn waith atgyweirio yn y tŷ, prynu car newydd, gwyliau neu rywbeth i’ch helpu, rydym wedi canolbwyntio ar ddarparu benthyciadau moesegol gyda chyfraddau isel a gwasanaeth gwych heb unrhyw ffioedd cudd!

  Cael Benthyciad
  Cynilwch gyda Ni

  Cynilwch gyda Ni

  Nid yn unig y mae cynilo’n rheolaidd yn arfer da, mae hefyd yn ymwneud â datblygu gwytnwch ariannol, felly pan fydd yr annisgwyl yn digwydd, rydych chi’n gwybod y byddwch yn barod. Dechreuwch gynilo gyda Chynilion a Benthyciadau Cambrian heddiw.

  Dysgwch Fwy
  Cynilion Gyflogres

  Cynilion Gyflogres

  Cynilwch yn syth o’ch cyflog gyda’n partneriaid sy’n cefnogi amcanion Cynilion a Benthyciadau Cambrian i annog pobl i gynilo’n rheolaidd, benthyg yn synhwyrol a chefnogi’r gymuned leol.

  Dysgwch Fwy

  Ein Cymuned

  Y wybodaeth ddiweddaraf am Eich Cymuned

  Ein cenhadaeth

  ‘Mae Undeb Credyd Cambrian yn bodoli i ddarparu mynediad at wasanaethau ariannol i’n cymuned ac i gynnig ffordd gyfrifol arall i gredyd sy’n costio llawer‘.

  Gweledigaeth gymunedol

  Bydd Cymru yn fan lle nad yw'r rhai sy'n agored i niwed yn ariannol yn dioddef dan law benthycwyr cost uchel. Bydd gennym aelodaeth gynyddol a fydd yn rheoli eu harian drwy fod yn ffynhonnell gredyd adnabyddus am bris teg, yn lle diogel i gynilo ac yn hyrwyddo gallu ariannol.

  Mae gan bobl ffydd ynom ni

  Edrychwch ar ein hadolygiadau diweddaraf ar Trustpilot