Diweddariadau

  Faint allwch chi ei fenthyg?

  Gwnewch gais am fenthyciad heddiw gyda chyfraddau llog sy'n addas i chi!

  Borrow between £200 - £2,500 @ 42.6% APR
  Uchafswm y benthyciad :
  Uchafswm hyd y benthyciad :

  £

  Term

  Ad-dalu pa mor aml
  £
  APR
  42.6%
  #Ad-daliadau
  Cyfanswm
  £
  APR
  42.6%
  #Ad-daliadau
  Cyfanswm
  £
  APR
  42.6%
  #Ad-daliadau
  Cyfanswm
  £
  APR
  42.6%
  #Ad-daliadau
  Cyfanswm

  At ddibenion darluniadol yn unig y mae’r cyfrifiannell hon, i roi crynodeb i chi, y benthyciwr o gost bosib y benthyciad. Ni all Undeb Credyd nag unrhyw un o’i staff fod yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriadau. Sylwer mai dim ond rhoi dyfynbris dangosol y mae’r cyfrifiannell hon a gall ad-daliadau go iawn amrywio.

  Ein Benthyciadau

  Ein Benthyciadau

  Boed yn waith atgyweirio yn y tŷ, prynu car newydd, gwyliau neu rywbeth i’ch helpu, rydym wedi canolbwyntio ar ddarparu benthyciadau moesegol gyda chyfraddau isel a gwasanaeth gwych heb unrhyw ffioedd cudd!

  Benthyg
  Cynilwch gyda Ni

  Cynilwch gyda Ni

  Nid yn unig y mae cynilo’n rheolaidd yn arfer da, mae hefyd yn ymwneud â datblygu gwytnwch ariannol, felly pan fydd yr annisgwyl yn digwydd, rydych chi’n gwybod y byddwch yn barod. Dechreuwch gynilo gyda Chynilion a Benthyciadau Cambrian heddiw.

  Cynilo
  Moneyworks Cymru

  Moneyworks Cymru

  Cynilwch yn syth o’ch cyflog gyda’n partneriaid sy’n cefnogi amcanion Cynilion a Benthyciadau Cambrian i annog pobl i gynilo’n rheolaidd, benthyg yn synhwyrol a chefnogi’r gymuned leol.

  Dysgwch Fwy

  Cefnogi cymunedau, beth bynnag yw’r rheswm

  Mae Undeb Credyd Cambrian yn darparu cynnyrch a gwasanaethau ariannol i pobol syn bwy neu gwethio yn Gogledd Cymru a Powys.

  Ein Gweledigaeth Bydd Cymru yn fan lle nad yw'r rhai sy'n agored i niwed yn ariannol yn dioddef o dan law benthycwyr cost uchel.

  Bydd gennym aelodaeth gynyddol a fydd yn rheoli eu harian drwy fod yn ffynhonnell gredyd adnabyddus am bris teg, yn lle diogel i gynilo ac yn hyrwyddo gallu ariannol.

  Byddwn yn eiriolwr ar gyfer y mudiad undeb credyd yng Nghymru ac yn gwrthwynebu credyd cost uchel yn chwyrn.

  Newyddion a digwyddiadau

  Y wybodaeth ddiweddaraf am Eich Cymuned

  CBB 2023
  30 Ion 2023
  Come and visit us at the Parc Peulwys Community Centre
  12 Gor 2022

  Come and visit us at the Parc Peulwys Community Centre

  Darllenwch fwy
  How do I get the £400 energy grant and £650 cost-of-living payment?
  12 Gor 2022

  How do I get the £400 energy grant and £650 cost-of-living payment?

  Darllenwch fwy
  Cost of living crisis: Support available with Cambrian Credit Union
  12 Meh 2022

  Cost of living crisis: Support available with Cambrian Credit Union

  Darllenwch fwy
  Come and visit us at the Llanddulas Youth and Community Centre
  06 Meh 2022

  Come and visit us at the Llanddulas Youth and Community Centre

  Darllenwch fwy
  Natural Resources Wales becomes Payroll Partner
  05 Meh 2022

  Natural Resources Wales becomes Payroll Partner

  Darllenwch fwy
  Archwood Group becomes Payroll Partner
  02 Meh 2022

  Archwood Group becomes Payroll Partner

  Darllenwch fwy
  There's a Seat At Our Table: Join Our Board Of Directors
  10 Mai 2022

  There's a Seat At Our Table: Join Our Board Of Directors

  Darllenwch fwy
  Ty Gobaith and Cambrian Credit Union
  06 Mai 2022

  Ty Gobaith and Cambrian Credit Union

  Darllenwch fwy
  Antur Aelhaearn Cymuned Llanaelhaearn Community
  04 Mai 2022

  Antur Aelhaearn Cymuned Llanaelhaearn Community

  Darllenwch fwy

  Mae gan bobl ffydd ynom ni

  Edrychwch ar ein hadolygiadau diweddaraf ar Trustpilot