Cofrestru

ar gyfer mynediad

Cynlio

Mae undeb credyd Cambrian yn eich helpu chi trwy annog yr arfer o gynilo. Os byddwch chi’n datblygu’r arfer o roi rhywfaint o arian yn yr undeb credyd yn rheolaidd, bydd cynilo’n llai anodd.

Darllen mwy

Benthyciadau

P’un a yw’n welliannau i’r cartref, prynu car newydd, gwyliau neu rywbeth i’ch helpu chi i fynd heibio, rydyn ni’n canolbwyntio ar ddarparu benthyciadau moesegol gyda chyfraddau isel a gwasanaeth gwych heb unrhyw ffioedd cudd!

Benthyg o £ 50 – £ 15,000

Darllen mwy

Arbedion cyflogres

Mae Cambrian yn gweithio gyda nifer o gyflogwyr yn Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Powys a Wrecsam i ddarparu dull syml i weithwyr arbed arian neu dalu benthyciadau yn uniongyrchol o’u cyflogau.

Darllen mwy

Ein Cymdeithasau

Rydym yn falch o fod yn gysylltiedig â’n Cymunedau trwy weithio gyda’n gilydd a chefnogi.

Darllen mwy

facebook

Dydd Santes Dwynwen hapus i chi gyd / Happy Saint Dwynwen's day to you all.
🥰
... See MoreSee Less

View on Facebook

Moneyworks Wales is a collaboration between the country’s leading financial cooperatives. We are 10 credit unions committed to improving the financial wellbeing of Welsh employees. Join today or find out more at: 📲 moneyworkswales.com/ ... See MoreSee Less

View on Facebook

The Flash Sale has landed, get a boost from us to help you achieve what you want in 2022. 💰

You might be looking to finally book that holiday you've been dreaming about, getting those expensive DIY jobs done around the house, upgrading your set of wheels, or investing in some needed tech.

You can borrow between £5,000 - £10,000 with a remarkably low representative 9.9% APR.

Head to our website to find out more: bit.ly/FlashLoanSale
... See MoreSee Less

View on Facebook
like us on facebook

twitter

Dydd Santes Dwynwen hapus i chi gyd / Happy Saint Dwynwen's day to you all.
🥰

Moneyworks Wales is a collaboration between the country’s leading financial cooperatives. We are 10 credit unions committed to improving the financial wellbeing of Welsh employees. Join today or find out more at: 📲 https://t.co/WWytWzKFoF

This Sunday we welcome @HolywellFc women to Bellevue @NWWomensFL
2pm ko
#womensfootball
Adults £2 entry
Kids Free @cambriancredu

see us on twitter
Yn ôl i'r brig