Cerdyn Engage

Cerdyn debyd Visa Clasurol a Chyfredol Engage

Dim gwiriadau credyd a dim ceisiadau hir. Mae’r cyfrif digidol Engage ar gael i holl aelodau Undeb Credyd a Banc Cymunedol yn unig… beth bynnag fo’u hamgylchiadau ariannol.

Cerdyn Engage

Cyfrifon a cherdyn Visa Clasurol a Chyfredol

Certification
Engage yw’r brand cenedlaethol ar gyfer holl wasanaethau bancio a gwasanaethau talu’r undeb credyd. Mae Engage yn gerdyn debyd Visa a chyfrif moesegol sydd o fudd go iawn i aelod yr undeb credyd. Does dim costau cudd annisgwyl a cheir gwobrwyon gwych sy'n golygu y gallwch arbed arian wrth siopa bob dydd. Mae cyfrif a cherdyn debyd Visa Engage yn gweithio’n gwmws fel cyfrif banc y stryd fawr, ond mae ar gael wrth eich undeb credyd Engage achrededig yn unig. Gallwch ddefnyddio eich cerdyn Engage i siopa, i dalu biliau ac i arbed arian gyda’n rhaglen arian-yn-ôl.

Cyfrif Clasurol Engage

 • AM DDIM i wneud cais am gerdyn (gallwch gael cerdyn ychwanegol am ddim hefyd)
 • AM DDIM ar gyfer unrhyw beth a brynir o fewn y DU
 • Ap symudol AM DDIM ar gael ar Android ac iPhone
 • Adnodd Rheoli Amlen Arian Engage
 • Enillwch hyd at 15% o arian-yn-ôl gyda phartneriaid gwobrwyo Engage
 • Dim ond £0.75 am dynnu arian o beiriant ATM yn y DU
 • Ffioedd rheoli isel
 • AM DDIM i greu archeb sefydlog
 • Rhybuddion e-bost AM DDIM i’ch helpu i gadw golwg ar eich gwariant
 • Ffi reoli o £2 fisol

Cyfrif Premiwm Engage

 • AM DDIM i wneud cais am gerdyn (gallwch gael cerdyn ychwanegol am ddim hefyd)
 • AM DDIM ar gyfer unrhyw beth a brynir o fewn y DU
 • Ap symudol AM DDIM ar gael ar Android ac iPhone
 • Adnodd Rheoli Amlen Arian Engage
 • Enillwch hyd at 15% o arian-yn-ôl gyda phartneriaid gwobrwyo Engage
 • Dim ond £0.75 am dynnu arian o beiriant ATM yn y DU
 • Ffioedd rheoli isel
 • AM DDIM i greu archeb sefydlog
 • Rhybuddion e-bost AM DDIM i’ch helpu i gadw golwg ar eich gwariant
 • Cyfleuster debyd uniongyrchol
 • £6.95 o ffi reoli fisol

Rheoli eich cyfrif wrth i chi fynd

Mae ein ap symudol rhad ac am ddim yn ei gwneud hi’n haws cael mynediad i’ch cyfrif ac i reoli eich arian lle bynnag y byddwch chi, pryd bynnag y dymunwch.

 • Gwiriwch eich balans heb orfod talu tâl o 10c mewn peiriant ATM
 • Edrychwch ar eich trafodiadau
 • Sefydlwch eich Adnodd Rheoli Arian i dalu biliau neu i roi arian naill ochr
 • Gofynnwch am arian o gyfrifon Engage eraill
 • Anfonwch arian i gyfrifon banc eraill neu gyfrifon Engage eraill
 • Edrychwch ar y gwobrwyon arian-yn-ôl diweddaraf
 • Dewch o hyd i’ch PayPoint agosaf
 • Diweddarwch eich gwybodaeth
 • Gofynnwch am alwad wrth Dîm Gwasanaethau Cwsmer Engage

Gwobrwyon Engage

Gwobrwyon a chynigion gwych ar gael gan siopau cenedlaethol a lleol pan fyddwch yn defnyddio eich cerdyn debyd Visa Engage. Gallwch gael hyd at 15% o arian-yn-ôl bob tro y byddwch yn defnyddio eich cerdyn debyd Visa Engage i dalu am nwyddau yn unrhyw un o’r siopau sy’n cymryd rhan.

Manwerthwr
Argos4%
Asda3%
B&Q4%
Belgo8%
Bella Italia8%
Café Rouge8%
Carpetright8%
Debenhams4%
e-Careers15%
e-careers.lifestyle15%
Ernest Jones7%
Goldsmiths12%
H Samuel7%
Halfords7%
Hotel Exclusive5%
Manwerthwr
Hotel Stay UK Ltd5%
Inspire Europe Ltd6%
Laithwaite’s Wine6%
Leslie7%
Lovephotobooks15%
M&S3.5%
Nature’s Sunshine12%
New Look7%
Pizza Express8%
Sainsbury’s4%
SpaFinder Wellness8%
Virgin Experience Days15%
Wyevale7%
Yo Sushi10%

Amlen Engage – Adnodd Rheoli Arian

Eisiau talu eich rhent, morgais, cyfleustodau a biliau ffôn heb drafferth na straen?
Daw eich cyfrif Engage â nodwedd arbennig sy’n caniatáu i chi roi eich arian mewn Amlenni rhithiol fel na allwch wario’r arian sydd ei angen i dalu biliau hanfodol yn ddamweiniol. Mae amlenni yn syml i'w creu a gall deiliad y cyfrif neu staff yr undeb credyd wneud hynny. Ar ôl eu creu, does dim angen i chi boeni amdanyn nhw. Bydd arian yn cael ei neilltuo’n awtomatig pan fydd yn cyrraedd eich cyfrif.

Lawrlwythwch ein Canllaw Cymorth Amlenni isod

LAWRLWYTHWCH