Wedi colli Eich PIN

Bydd aelod o staff yn cysylltu â chi ar y rhif ffôn a ddarperir i wirio pwy ydych a chwblhau'r broses gofrestru. Bydd PIN yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad yn ddiogel drwy'r post.