Iechyd Ariannol

Os ydych yn poeni am eich sefyllfa ariannol, neu’n edrych i gyllidebu, rydym yma i helpu.

Yma yn Cambrian, rydym yn gweithio gyda sefydliadau sy’n arbenigo mewn darparu cyngor ar reoli arian a materion sy’n ymwneud â dyledion. Maen nhw’n cynnig y gwasanaeth hwn am ddim! Os ydych chi'n teimlo y byddech chi'n elwa o siarad â rhywun cyn i chi gymryd benthyciad neu ddewis cynnyrch cynilo, gallwn eich cyfeirio at y sefydliad priodol i wneud apwyntiad.

Elusen Ddyled StepChange

Elusen Ddyled StepChange

Ffoniwch brif elusen ddyled y DU. Rydym yn helpu i newid bywydau miloedd o bobl bob wythnos. Mynnwch gyngor cyfrinachol am ddim ac atebion ymarferol i'ch helpu i ddelio â'ch dyledion.

Ffoniwch 0800 138 1111

EWCH I’R WEFAN
Llinell Ddyled Genedlaethol

Llinell Ddyled Genedlaethol

Mae’r Llinell Ddyled Genedlaethol wedi helpu miliynau o bobl gyda’u dyledion. Byddan nhw’n trafod opsiynau gyda chi ac yn rhoi cyngor clir ar sut i adennill rheolaeth.

Ffoniwch 0808 808 4000

EWCH I’R WEFAN
Money Helper

Money Helper

Mae MoneyHelper yn rhoi cysylltiadau i chi am adnoddau cyllidebu, cyfrifianellau ac asiantaethau cymorth dyledion.

Ffoniwch 0800 011 3797

EWCH I’R WEFAN
Cyngor ar Bopeth

Cyngor ar Bopeth

Mae ein rhwydwaith o elusennau annibynnol yn cynnig cyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu’n bersonol, am ddim.  Pan rydyn ni'n dweud ein bod ni yma i bawb, rydyn ni'n ei olygu. Mae pobl yn dibynnu arnom ni oherwydd ein bod yn annibynnol ac yn gwbl ddiduedd.

Ffoniwch 0800 702 2020

EWCH I’R WEFAN

Cynigir y gwasanaeth yn gwbl ddiduedd a chyfrinachol ac ni fydd unrhyw wybodaeth a roddwch i’r gwasanaeth yn cael ei rhannu gydag Undeb Credyd Cambrian nac unrhyw un arall.