Select Language       
0333 2000 601

Benthyciadau Gwarantwr

Beth ydy benthtciadau gwarantwr?

Os ydy’r undeb Credyd wedi gwrthod benthyciad ichioherwydd cofnod credyd gwael ond ein bod ni’n credu bod gennych chi’r gallu fodd bynnag i ad-dalu benthyciad, effallai y byddwin ni’n gofyn ichi roi manylion gwarantwr addas. Byddai’r gwarantwr yna’n gyfrifol am ad-dalu’r benthyciad os dydych chi ddim yn gwneud hynny.

Cymorth i ailadeiladu eich proffil credyd

Bydd y benthyciad yn eich enw chi a byddwn ni’n rhoi gwydbod i asiantaethau cyferio credyd eich bod chi’n talu ar amser. Bydd hyn o gymorth ichi ailsefydlu eich sgor credyd dros amser.

Back to the top