Select Language       
0333 2000 601

Benthyciadau Trwy Eich Cyflog

Os ydych chi’n cael eich cyflogi gan unrhyw un o’n Partneriaid Cynilion Cyflogres, gallwch gael y premiwm ar gyfer eich benthyciad wedi’i dynnu o’ch cyflog. Nid yw’ch cyflogwr yn gwybod bod gennych y benthyciad yn unig eich bod yn gwneud taliad i Cambrian Credit Union

Budd-daliadau

  • Talu’n uniongyrchol o’ch cyflog yw’r ffordd ddi-boen o dalu.

  • Mae benthyciadau a dalwyd o’ch cyflog yn cael gostyngiad o 1% y mis ar ein cyfradd llog arferol
Back to the top