Mae gan Undeb Credyd Cambrian drefniadau gyda dros 40 o gwmnïau lleol, awdurdodau lleol a gwasanaethau iechyd i alluogi ein haelodau i wneud arbedion yn uniongyrchol o’u cyflogau i’w cyfrif undeb credyd.

Mae angen i chi fod yn aelod o Undeb Credyd Cambrian i allu cynilo trwy eich cyflog. I ymuno nawr dilynwch y ddolen hon.

Mae’r sefydliadau canlynol yn cynnig arbedion didynnu cyflogres i’w gweithwyr trwy Undeb Credyd Cambrian. I lawrlwytho Ffurflen Didynnu Cyflogres, cliciwch ar linc eich cyflogwr.

Adferiad Recovery

Affinity Homecare

Airbus Group

Ardagh

Adra

AVOW – association of voluntary Organisations of Wrexham

Baavet

Bangor University

Betsi Cadwaladr University Health board

CAIS

Cartrefi Cymru

Cartrefi Conwy

Clwyd Alyn

Cooptions

Conwy Connect for Learning Disabilities

Conwy County Borough Council

Conwy County Borough Council Teachers

Craig Bragdy Design

CVSC

Denbighshire County Council

Flintshire County Council

Glyndwr University

Grwp Cynefin

Grwp Llandrillo Menai

Gwynedd County Council

HYDRO Aluminium Deeside

Isle of Anglesey County Council

Jackson fire & security Solutions

Kingspan

Mark Water Pumps Limited

Martines Childcare

Mon CF

Net World Sports

Newtown and Llanllwchaiarn town Council

North Wales Housing Association

Nu Instruments

PennySmart

Powys County Council

Powys teaching Health Board

Public Health Wales

Randall Parker Foods

Thorncliffe Building Supplies

TRB

Velindre University NHS Trust

WCVA

Welsh Ambulance Service

Welsh Women’s Aid

Welsh Government

Wrexham County Borough Council

Yn ôl i'r brig