Cyflwyno ein cynllun Arbed Cyflogres wedi’i uwchraddio.

 

Gyda’n gilydd gallwn wella lles ariannol pobl ledled Cymru.


Mae Moneyworks Wales yn gydweithrediad rhwng cydweithfeydd ariannol mwyaf blaenllaw’r wlad. Rydym yn 10 undeb credyd sydd wedi ymrwymo i wella lles ariannol gweithwyr Cymru.

Mae Moneyworks Wales yn darparu cynilion moesegol a benthyciadau teg, fforddiadwy i weithwyr, pob un wedi’i ategu gan offer addysg ariannol a phroses ddidynnu cyflogres syml. Yn eiddo i aelodau – y rhai sy’n cynilo ac yn benthyca gyda ni – dyma’r cynllun cyflogres sydd nid yn unig yn gweithio i fusnesau a gweithwyr Cymru, ond i’n cymunedau.

Darganfyddwch fwy am yr hyn y gall Moneyworks Wales ei wneud i’ch gweithwyr a’ch busnes.

Money Works (moneyworkswales.com)

 

Yn ôl i'r brig