Gwasanaethau arall

 • Cerdyn Engage

  Engageyw’r brand cenedlaethol ar gyfer pob gwasanaeth bancio a thalu undebau credyd. Mae Engage yn gerdyn debyd Visa moesegol a chyfrif sy’n rhoi budd gwirioneddol i aelod yr undeb credyd. Nid oes unrhyw daliadau cudd cas a gwobrau gwych sy’n golygu y gallwch arbed arian ar eich siopa bob dydd. cliciwch yma i gael mwy o fanylion

 

 • Cyfrifon Corfforaethol

  Mae Aelodaeth Gorfforaethol ar gyfer sefydliadau yn hytrach nag unigolion. Gall busnesau, elusennau, unig fasnachwyr a grwpiau gwirfoddol ddod yn aelodau corfforaethol a rhoi symiau ar adnau gyda’r Undeb Credyd. Bydd symiau ar adnau yn denu’r un gyfradd ddifidend ag aelodau unigol.   cliciwch yma i gael mwy o fanylion

 

 • Yswiriant am ddim ar gynilion a benthyciadau

  Un o fanteision unigryw aelodaeth undeb credyd yw’r ffaith bod eich Cynilion a Benthyciadau yn cael eu cynnwys gan yswiriant bywyd am ddim (Yn amodol ar delerau ac amodau – gweler isod). Mae pob aelod sy’n gymwys i gael yswiriant yn cael eu cynnwys ar gyfer sylw yn awtomatig, nid oes angen i chi gofrestru ar gyfer yswiriant i ddechrau.   cliciwch yma i gael mwy o fanylion

 

 • Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol

  Mae’r arian a dalwyd i mewn gennych chi i Undeb Credyd Cambrian Cyfyngedig wedi’i ddiogelu hyd at gyfanswm o £85,000 gan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol, cynllun diogelu arian y DU. Ni fydd unrhyw arian sydd gennych sydd yn fwy na’r uchafswm o £85,000 yn cael ei ddiogelu. cliciwch yma i gael mwy o fanylion

 

 • Iechyd ariannol

  Rydym mewn partneriaeth â sefydliadau sy’n arbenigo mewn darparu cyngor ar reoli arian a materion yn ymwneud â dyled. Maent yn darparu’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim! Os ydych chi’n teimlo y byddech chi’n elwa o siarad â rhywun cyn i chi gymryd benthyciad neu ddewis cynnyrch cynilo, gallwn eich cyfeirio at y sefydliad priodol i wneud apwyntiad.  cliciwch yma i gael mwy o fanylion

 

Yn ôl i'r brig