Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol

PA MOR DDIOGEL YW FY ARIAN?

Gwybodaeth bwysig am drefniadau iawndal

Mae’r arian a dalwyd i mewn gennych chi i Undeb Credyd Cambrian Cyfyngedig wedi’i ddiogelu hyd at gyfanswm o £85,000 gan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol, cynllun diogelu arian y DU. Ni fydd unrhyw arian sydd gennych sydd yn fwy na’r uchafswm o £85,000 yn cael ei ddiogelu.

Gellir cael gwybodaeth ewch i www.fscs.org.uk.

Mae UCGC yn aelodau o’r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS).  Fe fydd yr FSCS yn talu iawndal i rai sydd wedi talu arian i mewn os na fydd undeb credyd yn gallu cyflawni ei ddyletswyddau ariannol.

O ran arian a dalwyd i mewn, mae buddsoddwr cymwys yn gallu hawlio hyd at £85,000. Ar gyfer cyfrifon ar y cyd, ystyrir bod pob deilydd cyfrif yn cael gwneud cais am eu rhan, ac felly, ar gyfer cyfrif ar y cyd gan ddau fuddsoddwr cymwys, yr uchafswm y gellid gwneud cais amdano fyddai £85,000 yr un (gan wneud cyfanswm o £170,000). Mae’r uchafswm o £85,000 yn ymwneud â’r swm ar y cyd ym mhob cyfrif buddsoddi cymwys gyda’r undeb credyd gan gynnwys eu cyfran o unrhyw gyfrif ar y cyd ac nid i bob cyfrif ar wahân.

Am ragor o wybodaeth am y cynllun yn cynnwys y symiau sy’n cael eu cynnwys a’r hawl i wneud cais, ewch i wefan FSCS (www.fscs.org.uk) neu ffoniwch 0800 678 1100

Yn ôl i'r brig