Ewch ati i gynilo

Mae Ann Francis o Gynilion a Benthyciadau yn bwrw golwg ar pam fod pobl sy’n ofalus gyda’u harian, o bob cefndir posib, yn mynd ati i gynilo.

Os ydych chi’n debyg imi o gwbl, fe welwch chi hi’n amhosib gwrthod bargeinion. Rydw i’n credu’n gryf yn y ddihareb, cystal imi’r geiniog a gynilaf â’r geiniog a enillaf ac felly rydw i bob amser yn chwilio am ffyrdd i fanteisio i’r eithaf gyda fy arian.

Roeddwn i wrth fy modd o ddarllen yn ddiweddar fod hyd yn oed cyn chwaraewr pêl droed i Man City a Leeds, Danny Mills, yn cytuno gyda’r athroniaeth hon hefyd. Mewn cyfweliad, bu i’r cyn amddiffynnwr dros Loegr gyfaddef ei fod yn casglu talebau er mwyn gofalu ei fod yn derbyn gwerth am arian da. Mae’n ddyn wrth fodd fy nghalon i!

Mae cynilo arian yn amlwg yn rhywbeth sy’n bwysig yn Cambrian. Fel mudiad cymunedol yn canolbwyntio ar gynilion a benthyciadau, rydym yn glynnu at yr hyn sy’n ymddangos ar ein harwydd, os nad y tun!

Er hynny, mae ein haelodau yn aml yn gofyn pryd fyddwn ni’n mynd ati i gynnig cyfrif cyfredol arferol.

Dydyn ni ddim yn cynnig hyn ar hyn o bryd ond fel rhan o’r gwaith i ofalu bod ein haelodau yn elwa o ymaelodi gyda’r undeb credyd, rydym yn cyflwyno cerdyn ‘Engage’ newydd. Gallwch lwytho arian ar y cerdyn ymlaen llaw a’i ddefnyddio mewn siopau ledled Prydain.

Mae’r cerdyn yn adnodd dilys yn lle bancio stryd fawr, gyda chod didoli a rhif cyfrif cyfredol Prydeinig. Hefyd mae modd ichi dalu biliau, trefnu trosglwyddo arian a sefydlu gorchymyn sefydlog.

Gorau oll, gan ein bod ni bob amser yn ceisio dod o hyd i ffyrdd i aelodau fedru cynilo pan mae’n bosib, mae’r cerdyn wedi ei gysylltu gyda chadwyni siopau cenedlaethol felly gallwch chi fanteisio ar ad-daliadau ar bethau fel siopa wythnosol yn Asda neu rywbeth ar gyfer eich cartref yn B&Q neu Argos.

Mae siopau stryd fawr eraill fel Marks & Spencer, ToysRUs a New Look hefyd yn rhan o’r cynllun sy’n gyfle i aelodau gynilo wrth siopa. Mae’r cynilion yn cynyddu dros gyfnod o fis a gallwch wario’r arian ar, fel enghraifft, y Nadolig neu wyliau yn ystod yr haf?

Mae’n ddelfrydol ar gyfer y siopwyr sydd hefyd yn hoff o gynilo – gan gynnwys pêl droedwyr sy’n ennill miliynau!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yn ôl i'r brig