Ein Cenhadaeth, Gwerthoedd a Gweledigaeth

Ein cenhadaeth

Mae ‘Undeb Credyd Cambrian yn bodoli i ddarparu mynediad at wasanaethau ariannol i’n cymuned ac i gynnig dewis arall cyfrifol yn lle credyd cost uchel’.

 

Ein Gwerthoedd

Parch

Ymddiriedolaeth

Rhagoriaeth

Cydweithrediad

Grymuso

 

Ein Gweledigaeth

Bydd Cymru yn fan lle nad yw benthycwyr cost uchel yn dioddef y rhai sy’n agored i niwed yn ariannol.

Bydd gennym aelodaeth gynyddol yn rheoli eu cyllid trwy fod yn ffynhonnell adnabyddus o gredyd am bris gweddol, yn lle diogel ar gyfer cynilion a thrwy hyrwyddo gallu ariannol.

Byddwn yn eiriolwr uchel ei barch dros y mudiad undebau credyd yng Nghymru ac yn wrthwynebydd diflino credyd cost uchel.

Byddwn yn denu pobl a sefydliadau galluog a thalentog i gefnogi ein hachos.

Yn ôl i'r brig