Ein cymdeithasau

Yma yng Nghadeirlan Rydym yn falch o fod yn gysylltiedig â mudiadau cymunedol lleol.


The King’s Storehouse

Dechreuodd yn 2012 pan welodd yr Eglwys bobl o gwmpas oedd wedi disgyn ar amseroedd caled – llawer heb fai arnynt eu hunain. Fe wnaethon ni godi i ‘ r her i geisio diwallu rhai o ‘ r anghenion.

Ewch i ‘ w gwefan i gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau y maent yn eu darparu neu ewch i ‘ r Kings storehouse ar Facebook.

 

Ty Llywelyn Community Centre

Agorodd Canolfan Gymunedol Tŷ Llywelyn ym mis Gorffennaf 2003 ac fe ‘ i henwir ar ôl Lance Bombardier Llywelyn Evans, a fu farw ‘ n drasig ar ddiwrnod cyntaf rhyfel Irac.

 Mae ‘ r Ganolfan yn darparu ar gyfer digwyddiadau cymunedol lleol fel clybiau ieuenctid, dosbarthiadau TG a mwy.

Ewch i ‘ r linc i gael rhagor o wybodaeth neu ymwelwch â Thŷ Llywelyn ar Facebook

 

Gwledd Conwy

Mae Gwledd Conwy yn un o wyliau mwyaf Cymru. Mae hefyd yn y sefyllfa fwyaf perffaith.  Mae ‘ r digwyddiad yn cynnwys cerddoriaeth, celf, ffermio a hefyd yn arddangos gwneuthurwyr, artistiaid a ‘ r rhai sy ‘ n defnyddio sgiliau adeiladu traddodiadol yng Nghymru.  Mae Gwledd Conwy Feast yn gwmni buddiannau cymunedol cwbl annibynnol, di-elw ac maent yn dibynnu ar refeniw a gynhyrchir drwy werthu tocynnau a ffioedd stondinwyr i ‘ n helpu i gynnal yr ŵyl bob blwyddyn.

Am fwy o wybodaeth ewch i ‘ w gwefan neu dewch o hyd iddynt ar Facebook.

 

 

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy

Mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy yn darparu cefnogaeth i ddioddefwyr gwrywaidd a benywaidd Trais yn y Cartref trwy system One -Stop-Shop. ’

  • Mae gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy yn darparu cefnogaeth gyfrinachol a phroffesiynol

  • Clust i wrando

  • Rhowch gyfle i archwilio’ch opsiynau

  • Darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol

  • Helpu gyda chynllunio Diogelwch personol

  • Eich gwneud chi’n ymwybodol o’ch hawliau a’ch materion cyfreithiol

  • Helpu i fynd i’r afael â materion ariannol a hawlio budd-daliadau

  • Datblygu hyder a hunan-barch

  • Darparu mynediad i asiantaethau perthnasol eraill
  • Yn eich cefnogi i aros yn eich cartref eich hun

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 01492 872992 (Llinell Gymorth 24awr), ewch i’w gwefan neu dewch o hyd iddynt ar facebook.

 

Yn ôl i'r brig