Select Language       
0333 2000 601

Ein cymdeithasau

Yma yng Nghadeirlan Rydym yn falch o fod yn gysylltiedig â mudiadau cymunedol lleol.


The King’s Storehouse

Dechreuodd yn 2012 pan welodd yr Eglwys bobl o gwmpas oedd wedi disgyn ar amseroedd caled – llawer heb fai arnynt eu hunain. Fe wnaethon ni godi i ‘ r her i geisio diwallu rhai o ‘ r anghenion.

Ewch i ‘ w gwefan i gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau y maent yn eu darparu neu ewch i ‘ r Kings storehouse ar Facebook.

Ty Llywelyn Community Centre

Agorodd Canolfan Gymunedol Tŷ Llywelyn ym mis Gorffennaf 2003 ac fe ‘ i henwir ar ôl Lance Bombardier Llywelyn Evans, a fu farw ‘ n drasig ar ddiwrnod cyntaf rhyfel Irac.

 Mae ‘ r Ganolfan yn darparu ar gyfer digwyddiadau cymunedol lleol fel clybiau ieuenctid, dosbarthiadau TG a mwy.

Ewch i ‘ r linc i gael rhagor o wybodaeth neu ymwelwch â Thŷ Llywelyn ar Facebook

Gwledd Conwy

Mae Gwledd Conwy yn un o wyliau mwyaf Cymru. Mae hefyd yn y sefyllfa fwyaf perffaith.  Mae ‘ r digwyddiad yn cynnwys cerddoriaeth, celf, ffermio a hefyd yn arddangos gwneuthurwyr, artistiaid a ‘ r rhai sy ‘ n defnyddio sgiliau adeiladu traddodiadol yng Nghymru.  Mae Gwledd Conwy Feast yn gwmni buddiannau cymunedol cwbl annibynnol, di-elw ac maent yn dibynnu ar refeniw a gynhyrchir drwy werthu tocynnau a ffioedd stondinwyr i ‘ n helpu i gynnal yr ŵyl bob blwyddyn.

Am fwy o wybodaeth ewch i ‘ w gwefan neu dewch o hyd iddynt ar Facebook.

 

Back to the top