Select Language       
0333 2000 601

Didyniadau o’r Gyflogres

Cofrestrwch rŵan ar gyfer y cynllun didyniad cyflog Undeb Credyd Cambrian – mae cyn symled ag ABC!

Mae aelodaeth cyflog gydag Undeb Credyd Cambrian yn ffordd ddidrafferth o gynilo yn rheolaidd neu ad-dalu eich benthyciad gyda ni. Mae’r cynllun ar gael i bobl sy’n cael eu cyflogi gan y sefydliadau partner a restrir isod. Os nad yw eich cyflogwr wedi ei restru, rhowch wybod i ni ac fe gysylltwn â nhw ar eich rhan.

Mae cyn symled ag ABC  

Cam A – Os ydych chi am ymuno a chynilo cliciwch yma.  Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich cais am aelodaeth ar-lein ac wedi cael e-bost croesawu, ddychwelwch i’r dudalen didyniad cyflog i lenwi ffurflen didyniad cyflog (gweler Cam C).

Cam B – Os ydych chi am ymuno a chymryd benthyciad cliciwch yma.  Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich cais am aelodaeth ar-lein ac wedi cael e-bost croesawu, ddychwelwch i’r dudalen didyniad cyflog i lenwi ffurflen didyniad cyflog (gweler Cam C).

Cam C – Os ydych am ymuno â’r cynllun didynnu cyflog, cliciwch ar enw eich cyflogwr isod, llenwch y ffurflen a’i phostio i Adran Cyflogres Undeb Credyd Cambrian, 17-19 Bodfor Street, LL18 1AS neu ewch â hi i unrhyw un o’n swyddfeydd. Os ydych am i ni bostio ffurflen atoch, ewch i payroll@cambriancu.com neu cysylltwch â’n tîm cyflogres ar 01475 345533.

Cyflogwyr Didyniadau o’r Gyflogres

Mae’r sefydliadau canlynol yn cynnig didyniadau o’r gyflogres i’w gweithwyr ar ran Undeb Credyd Cambrian.

Os nad yw eich employor cael ei ddangos ond yr hoffech iddynt gymryd rhan, beth am roigwybod i ni. Rhowch gyfeiriad a manylion i ni ddefnyddio ein ffurflen cysylltu â nicysylltu a byddwn yn gwneud ein gorau i ddangos iddynt y manteision o DidynnuCyflogres ar gyfer eustaff.

Er mwyn cefnogi ein hymdrechion i argyhoeddi eich cyflogwr, efallai yr hoffech ystyriedgwblhau ein ffurflen Cyflogres generig ynghyd ag eraill fel chydweithwyr anian.
Back to the top