Select Language       
0333 2000 601

Cynilo

Rhesymau tebygol dros gynilo gyda’ch undeb credyd

  • Y Nadolig
  • Gwyliau
  • Plant
  • Blaendal ar gyfer eitem fawr, car efallai?

Mae gallu arbed arian am y tymor byr neu’r tymor hir yn gam pwysig ar y llwybr i sicrhau lles ariannol ac adeiladu asedau.

Mae’r undeb credyd yn eich helpu trwy annog yr arfer o gynilo. Os byddwch yn meithrin yr arfer o gadw peth arian yn yr undeb credyd yn rheolaidd, bydd cynilo yn llai anodd.

Mae cynilion yn cael eu defnyddio i roi benthyciadau i aelodau. Mae’r llog o fenthyciadau yn cael ei ddefnyddio i dalu costau, datblygu cronfeydd ac fe all y gweddill gael ei ddychwelyd i aelodau fel difidend.

Ar ôl i chi dreulio ychydig amser yn edrych ar y wefan hon, fe gewch agoriad llygaid a dysgu am y gwaith da mae undebau credyd yn ei wneud yn eich cymuned leol.

Back to the top