Cyfrifon Corfforaethol

Mae Aelodaeth Gorfforaethol ar gyfer sefydliadau yn hytrach nag unigolion. Gall busnesau, elusennau, unig fasnachwyr a grwpiau gwirfoddol ddod yn aelodau corfforaethol a rhoi symiau ar adnau gyda’r Undeb Credyd. Bydd symiau ar adnau yn denu’r un gyfradd ddifidend ag aelodau unigol.

Trwy adneuo arian gyda ni, yn hytrach na Banc y Stryd Fawr, gallwch fod yn dawel eich meddwl bod eich arian yn helpu’r gymuned leol.

Os hoffai’ch sefydliad agor Cyfrif Aelodaeth Gorfforaethol gydag Undeb Credyd Cambrian, cwblhewch y ffurflen gais ganlynol a chysylltwch â ni ar 0333 2000 601 i siarad ag aelod o’n tîm.

Yn ôl i'r brig