Moneyworks Cymru

Gwneud i arian weithio i bawb yng Nghymru

Y bonws cyflogres ar gyfer pobl sy’n gweithio yng Nghymru sy’n helpu i adeiladu dyfodol ariannol mwy disglair. Gyda’n gilydd, gallwn wella llesiant ariannol pobl ledled Cymru. Mae Moneyworks Cymru yn gydweithrediad rhwng prif gwmnïau ariannol cydweithredol y wlad. Rydym yn 10 o undebau credyd sydd wedi ymrwymo i wella llesiant ariannol gweithwyr yng Nghymru.