Os ydych chi’n cael eich cyflogi gan unrhyw un o’n Partneriaid Cynilion Cyflogres, gallwch gael y premiwm ar gyfer eich benthyciad wedi’i dynnu o’ch cyflog. Nid yw’ch cyflogwr yn gwybod bod gennych y benthyciad yn unig eich bod yn gwneud taliad i Cambrian Credit Union

Budd-daliadau

  • Talu’n uniongyrchol o’ch cyflog yw’r ffordd ddi-boen o dalu.

  • Mae benthyciadau a dalwyd o’ch cyflog yn cael gostyngiad o 1% y mis ar ein cyfradd llog arferol

Gwnewch gais ar-lein neu lawrlwythwch ffurflen gais am fenthyciad a’i gollwng i un o’n canghennau.

 

Er mwyn actifadu eich cyfrif mae angen i ni dderbyn isafswm taliad o £ 8.00 i’ch cyfrif cynilo undeb credyd. Bydd hyn yn cwmpasu’r ffi gwasanaeth flynyddol o £ 3.00 a’r blaendal cynilion lleiaf o £ 5.00.

Os cymeradwyir eich benthyciad bydd y cronfeydd yn cael eu hadneuo i’ch cyfrif cynilo gyda ni. Os nad ydym wedi derbyn yr isafswm taliad o £ 8.00, bydd hwn yn cael ei ddidynnu’n awtomatig bryd hynny.

Yn ôl i'r brig