Beth ydy benthtciadau gwarantwr?

Os ydy’r undeb Credyd wedi gwrthod benthyciad ichioherwydd cofnod credyd gwael ond ein bod ni’n credu bod gennych chi’r gallu fodd bynnag i ad-dalu benthyciad, effallai y byddwin ni’n gofyn ichi roi manylion gwarantwr addas. Byddai’r gwarantwr yna’n gyfrifol am ad-dalu’r benthyciad os dydych chi ddim yn gwneud hynny.

Cymorth i ailadeiladu eich proffil credyd

Bydd y benthyciad yn eich enw chi a byddwn ni’n rhoi gwydbod i asiantaethau cyferio credyd eich bod chi’n talu ar amser. Bydd hyn o gymorth ichi ailsefydlu eich sgor credyd dros amser.

Er mwyn actifadu eich cyfrif mae angen i ni dderbyn isafswm taliad o £ 8.00 i’ch cyfrif cynilo undeb credyd. Bydd hyn yn cwmpasu’r ffi gwasanaeth flynyddol o £ 3.00 a’r blaendal cynilion lleiaf o £ 5.00.

Os cymeradwyir eich benthyciad bydd y cronfeydd yn cael eu hadneuo i’ch cyfrif cynilo gyda ni. Os nad ydym wedi derbyn yr isafswm taliad o £ 8.00, bydd hwn yn cael ei ddidynnu’n awtomatig bryd hynny.

Gwnewch gais ‘ar-lein’ neu lawrlwythwch Ffurflen Gais Benthyciad.

Yn ôl i'r brig