Am yr holl bethau mawr a bach mewn bywyd.

 

O gar i ystafell ymolchi – ni waeth beth sydd ei angen arnoch, gallwn helpu. Gyda’n Benthyciad Personol, gallwch fenthyg:

  • hyd at £ 15,000 at unrhyw ddiben gwerth chweil o 5.9% cynrychioliadol APR
  • i’w ad-dalu dros hyd at bum mlynedd

Er mwyn actifadu eich cyfrif mae angen i ni dderbyn isafswm taliad o £ 8.00 i’ch cyfrif cynilo undeb credyd. Bydd hyn yn cwmpasu’r ffi gwasanaeth flynyddol o £ 3.00 a’r blaendal cynilion lleiaf o £ 5.00.

Os cymeradwyir eich benthyciad bydd y cronfeydd yn cael eu hadneuo i’ch cyfrif cynilo gyda ni. Os nad ydym wedi derbyn yr isafswm taliad o £ 8.00, bydd hwn yn cael ei ddidynnu’n awtomatig bryd hynny.

Mae Benthyciadau Personol yn cynnwys:

Gwnewch gais ‘ar-lein’ neu lawrlwythwch Ffurflen Gais Benthyciad.

Darganfyddwch faint y gallech ei fenthyg wrth glicio botwm gan ddefnyddio ein cyfrifiannell benthyciad ar-lein cliciwch yma

Wrth wneud penderfyniad ar gais am fenthyciad byddwn yn cysylltu ag Asiantaethau Cyfeirio Credyd. Am fwy o wybodaeth am hyn cliciwch yma.

Yn ôl i'r brig