Yn wahanol i’r rhan fwyaf o fuddsoddiadau moesegol, yn ddi-os bydd eich cyfraniad yn cael effaith cadarnhaol ar eich cymuned leol. Anelwn y bydd Undeb Credyd Cambrian yn gorff cydweithredol ar gyfer cynilon a benthyciadau, o’r ansawdd uchaf, yn gynaliadwy, yn hawdd cael ato, yn ymatebol i anghenion y gymuned leol, ac yn gweithredu i atal effeithiau niweidiol tlodi ac eithriad ariannol.

Mae’r undeb credyd yn darparu ffordd gyfleus a syml o gynilo. Mae pob punt a gynilir yn cyfateb i un cyfranddaliad; gall aelodau gynilo cyn lleied neu cymaint â dymunant, ond anogir hwy i gynilo yn rheolaidd. Gall gynilon adeiladu yn sydyn unwaith mae’r arfer wedi  ei sefydlu, ac anogir cynilo hyd yn oed wrth ad-dalu benthyciad.

Mae budd i bob aelod o gynilo yn rheolaidd. Mae’n caniatáu i aelodau weithio tuag at eu nodau ariannol, a rhoi clustog iddynt mewn argyfwng ariannol. Mae cynilo rheolaidd yn lleihau’r angen i fenthyca o ffynonellau credyd drud. Cynilwch gyda’r undeb credyd ar gyfer eich gwyliau, eich priodas, gwisg ysgol, celc, pen-blwydd neu’r Nadolig.

Mae’r gallu a’r tueddfryd i gynilo arian ar gyfer y tymor hir neu fyr yn gam pwysig ar y ffordd i sefydlu iechyd ariannol ac i adeiladau asedau. Bydd hyd yn oed cynilon bach yn rheolaidd yn tyfu a’ch cynorthwyo gyda’r biliau annisgwyl.

Yn ôl i'r brig