Gall aelodau agor cyfrif Clwb Nadolig trwy roi isafswm o £1 ond ni ellir tynnu’r arian allan o’r cyfrif tan Hydref 1af. Bydd y cynllun cynilo arbennig hwn hefyd yn gymwys i dderbyn unrhyw ddifidend a gyhoeddwyd yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a fydd yn cael ei dalu’n flynyddol.

Sylwer  – ar ôl Hydref 1af mae’r cyfrif yn gwbl hyblyg ac fe gewch dalu mewn a thynnu arian heb unrhyw gyfyngu. O Ionawr 1af ymlaen mae’r cyfrif yn mynd yn ôl i fod yn gyfrif lle na ellir tynnu arian ohono.

Cysylltwch â’r swyddfa neu ewch i unrhyw bwynt casglu am fanylion pellach.

Bydd eich cynilion Nadolig yn ddiogel gyda’r undeb credyd. Fel pob banc rydym yn rhan o’r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol mwy o wybodaeth.

 

Yn ôl i'r brig