Er mwyn dod yn aelod llawn, mae’n rhaid i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn ond mae llawer o undebau credyd, fel ni, yn cynnig cynllun cynilo i’r ifanc sy’n annog pobl ifanc i ymuno a datblygu’r arfer o gynilo.

Yn 16 oed, fe fydd aelodau iau yn awtomatig yn dod yn aelodau llawn ond yn ôl y Gyfraith, fe fydd yn rhaid iddyn nhw aros dwy flynedd arall cyn bod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad.

Mae Undeb Credyd Gogledd Cymru yn croesawu cynilwyr ifanc – cliciwch er mwyn cael ffurflen gais.

Bydd pob cyfrif iau newydd angen ymddiriedolwyr sy’n oedolyn, felly gofynnwch i’ch rhieni eich helpu.

Sylwer: Mae disgwyl i bob ymgeisydd ddarparu prawf adnabod a phrawf eu bod yn byw neu’n gweithio yn siroedd Ynys Môn, Conwy, Dinbych, Fflint, Gwynedd neu Wrecsam. Mae angen hyn ar gyfer yr aelod iau a’r ymddiriedolwr sy’n oedolyn. Ar gyfer yr aelod iau, mae angen i ni weld pasbort neu dystysgrif geni a phrawf cyfeiriad e.e. llythyr budd-dal plant. Mae llawer o ddogfennau y gellir eu defnyddio. Am restr lawn holwch yn eich swyddfa leol.

Yn ôl i'r brig