Amdanom Ni

Undeb Credyd Cambrian yw’r undeb credyd mwyaf yng Nghymru. Mae’n dyddio’n ôl i 1992 pan sefydlwyd Undeb Credyd Llandudno.

Yn 2011, sefydlwyd Undeb Credyd Gogledd Cymru yn dilyn uno Undebau Credyd Caledfryn, Arfordir Clwyd, Llandudno, Wrecsam ac Y Llechen. Unodd Undeb Credyd Hafren ag Undeb Credyd Gogledd Cymru ym mis Mai 2015. Cymeradwyodd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Undeb Credyd Gogledd Cymru ar 30 Ionawr 2016 newid yr enw i Cambrian Credit Union.

Mae gennym dros 12,000 o aelodau sy’n oedolion a 1,500 o gynilwyr iau. Rydym yn cyflogi dros 19 aelod o staff ac yn gweithredu o 5 swyddfa ac yn gwasanaethu siroedd Môn, Conwy, Sir Ddinbych, y Fflint, Gwynedd, Powys a Wrecsam.

Yn ôl i'r brig